Chamber works

Günther Höller, Michael Schneider, Christian Seher, Czesław Pałkowski - recorders, „Warsaw Autumn” 1978

Günther Höller, Michael Schneider, Christian Seher, Czesław Pałkowski - recorders, „Warsaw Autumn” 1978

Wota's Percussion Group, „Musica Polonica Nova”, Wrocław 1996

Roger Woodward - piano, Hubert Rutkowski – percussion, „Warsaw Autumn” 1976

National Philharmonic Orchestra, cond. Jan Krenz „Warsaw Autumn” 1974

Bernard Hufnagl - trombone, Reinhold Puri - piano, Warsaw 1994

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

WJuliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

Juliusz Pietrachowicz, Stanisław Pierożek, Jerzy Golka, Jerzy Karolak – trombones, Warsaw 1976

 

Warsztat Muzyczny: Edward Borowiak - trombone, Witold Gałązka - cello, Zygmunt Krauze - piano, Czesław Pałkowski - clarinet, „Warsaw Autumn” 1980