Bibliografia

Teksty źródłowe:

Kazimierz Serocki, Komponisten-Selbstportrait (Autoportret kompozytora)  [maszynopis wykładu, Essen 1965], Warszawa, BUW.

Kazimierz Serocki, Klangfarben als Kompositionsmaterial  [rękopis wykładu, Bazylea 1976], Warszawa, BUW.

Kazimierz Serocki, Chance der offenen Form  [rękopis wykładu, Bazylea 1976], Warszawa, BUW.

Kazimierz Serocki, Notations- und Realisationsprobleme [rękopis wykładu, Bazylea 1976], Warszawa, BUW.

Kazimierz Serocki, Sala koncertowa dla muzyki elektronowej i nietypowych ustawień zespołów instrumentalnych  [rękopis niedatowany], Warszawa, BUW.

Kazimierz Serocki, (Rola muzyki w filmie) [rękopis niedatowany, ok. 1949], Warszawa, BUW.

Omówienia utworów w książkach programowych festiwali "Warszawska Jesień".

 

Literatura przedmiotu:

Zofia Lissa: „Koncert romantyczny" Kazmierza Serockiego, „Muzyka" 1951 nr 2.

Tadeusz Marek: Grupa 49, Muzyka 1953 nr 5/6.

Henryk Schiller: Kazimierz Serocki — „Sinfonietta na dwie orkiestry smyczkowe", „Ruch Muzyczny" 1958 nr 3, s. 28–29.

Ewa Derewecka: „Oczy powietrza" Kazmierza Serockiego, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 18, s. 10.

Monika Gorczycka: Wobec nowych wymiarów, „Ruch Muzyczny" 1960 nr 21, s. 14–15.

Leon Markiewicz: „Freski symfoniczne" Serockiego, „Ruch Muzyczny" 1964 nr 21, s. 9.

Tadeusz Marek: Composer's Workshop. Kazimierz Serocki, „Polish Music" 1967 nr 2.

Henryk Schiller: „Poems by Kazimierz Serocki, „Polish Music" 1969 nr 4, s. 27–28.

Ulrich Dibelius: „Poèsies"of Kazimierz Serocki, „Polish Music" 1970 nr 1, s. 9–13.

Tadeusz A. Zieliński: „Continuum" Kazmierza Serockiego, „Ruch Muzyczny" 1972 nr 24, s. 3–5.

Wilfried Brennecke: „Impromptu fantasque" by Kazimierz Serocki, „Polish Music" 1975 nr 1, s. 16–21.

Grażyna Bodeńska: Kształtowanie formy w wybranych utworach orkiestrowych Kazimierza Serockiego (praca magisterska). PWSM Gdańsk 1975.

Bogusław Maciejewski, Twelve Polish Composers, London 1976.

Barbara Cisowska, Kazimierz Serocki — „Oczy powietrza", w: Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876-1976. Materiały z konferencji naukowej, Kraków 1977, s. 130–151.

Tadeusz A. Zieliński: Anmerkungen zu „Arrangements für 1 bis 5 Blockflöten" von Kazimierz Serocki, „Tibia" 1980 nr 1, s. 23-28.

Bogusław Schaeffer: Serocki’, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980, ed. Stanley Sadie, vol. XVII, s. 177.

Bożena Gawrońska: Organizacja tworzywa muzycznego w twórczości Kazimierza Serockiego (lata 1960-1970), „Muzyka" 1981 nr 2, s. 23–45.

Kazimierza Serockiego wspominają: Tadeusz Baird, Zygmunt Mycielski, Bernadetta Matuszczak, J. Häusler, H. Abe, „Ruch Muzyczny" 1981 nr 17.

Tadeusz A. Zieliński: Kazimierz Serocki (1922-1981), „Polish Music" 1981 nr 1–2, s. 3–13.

Lynn Davies: Serocki's "Spatial Sonoristics", „Tempo" 1983 nr 145, s. 28–32.

Mieczysław Kominek: Pianophonie na fortepian, elektroniczne przetworzenie dźwięku i orkiestrę, „Ruch Muzyczny" 1983 nr 11, s. 10–12.

Marek Podhajski: Refleksje nad twórczością Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego, w: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1983, s. 245-54.

Grzegorz Michalski: Barwna muzyka Kazimierza Serockiego, „Ruch Muzyczny" 1983 nr 1.

Tadeusz A. Zieliński: Forma otwarta w muzyce Kazimierza Serockiego, „Ruch Muzyczny" 1984 nr 1.

Zygmunt Folga: Dodekafonia w twórczości Kazimierza Serockiego, w: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nr 23, Katowice 1985, s. 75–96.

Tadeusz A. Zieliński: O twórczości Kazimierza Serockiego, Kraków 1985.

Tadeusz A. Zieliński: Postawa estetyczna Kazimierza Serockiego, w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat 70-tych, red. L. Polony, Kraków 1986, s. 137–46.

Lothar Mattner: Kazimierz Serocki. "Sinfonische Fresken", „Melos" 1988 nr 1, s. 106–26.

Elżbieta Markowska [red.]: Jan Krenz Speaks about Kazimierz Serocki, „Polish Music" 1991 nr 1, s. 37–40.

Stanisław Będkowski: Dwunastotonowość „Suity preludiów" Kazimierza Serockiego, „Muzyka" 1994 nr 4, s. 53–63.

Dorota Krawczyk: Lutosławski i Serocki — dwa typy kształtowania struktury czasowej utworu, w: Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, red. A. Czekanowska, Kraków 1995.

Stanisław Będkowski: Serie dźwiękowe w twórczości Kazimierza Serockiego, „Muzyka" 1996 nr 1, s. 3–39.

Stanisław Będkowski: Zmienne metra w twórczości Kazimierza Serockiego, „Muzyka" 1996 nr 4, s. 15–25.

Ireneusz Kaczorek: Wartość estetyczna i artystyczna „Fresków symfonicznych" Kazimierza Serockiego, w: Dzieło muzyczne — studia i rozprawy, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 1999.

Adrian Thomas: Kazimierz Serocki, w: The New Grove Dictionary Of Music And Musicians, Second Edition, ed. Stanley Sadie, New York and London 2001.

Tomasz Kienik: Związki między barwą a wysokością dźwięku w wybranych utworach Kazimierza Serockiego, „Muzyka" 2004, nr 3.

Tomasz Kienik: Sonorystyka w twórczości fortepianowej Kazimierza Serockiego, w: Muzyka Fortepianowa, Gdańsk 2004 (Prace Specjalne Nr 63), t. 13.

Adrian Thomas: Polish music since Szymanowski, Cambridge University Press 2005, s. 61–65, 100–102, 147–158.

Tomasz Kienik: Wybrane problemy analityczne w „Fantasia elegiaca" Kazimierza Serockiego, w: Muzyka i jej konteksty, cz. II, Poznań 2006.

Anna Nowak: Normatywna siła poetyki gatunku a indywidualność artystycznej koncepcji dzieła, w: „Concerto alla cadenza” Kazimierza Serockiego, Forum Muzykologiczne 2006–2007, s. 80–83, [[1]].

Małgorzata Gąsiorowska: Serocki Kazimierz, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. S-Sł, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2007.

Jadwiga Paja-Stach: Związki muzyki Kazimierza Serockiego z sonoryzmem, „Muzyka" 2008 nr 1, s. 93–107–118.                       

Tomasz Kienik: Kazimierz Serocki i jego pieśni i piosenki okresu socrealizmu. Wstęp do badań, w: Muzyka wokalna: dzieła — wykonawstwo — konteksty. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Irenie Marciniak, red. B. Tarasiewicz, Poznań 2008.

Tomasz Kienik: Krytyka muzyczna wobec sonorystyki. Kilka uwag na podstawie recepcji twórczości Kazimierza Serockiego, w: Krytyka muzyczna - teoria, historia, współczesność, red. M. Bristiger, R. Ciesielski, B. Literska, J. Guzy-Pasiak, Zielona Góra 2009.

Maciej Ziółkowski: Inedita Kazimierza Serockiego, „Forum Muzykologiczne" 2011, [[2]].

Zofia Helman: Serocki Kazimierz, w: Komponisten der Gegenwart (Hg. Hanns-Werner Heister, Walter-Wolfgang Sparrer), edition text + kritik, München 1992–