Miejsca

Dom urodzenia Kazimierza Serockiego w Toruniu

Gmach Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu

Siedziba Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego

Ostatnie miejsce zamieszkania Kazimierza Serockiego w Warszawie